Maturitní zkoušky

 
Maturitní zkoušky
 

Informace k maturitní zkoušce v roce 2021

Maturitní zkoušku v jarním termínu může konat žák, který prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021. Pokud nebyl v 1. pololetí hodnocen a byla mu stanovena zkouška v náhradním termínu, musí klasifikaci uzavřít do 31. března 2021.

Didaktické testy mají prodloužený čas na vypracování. V případě českého jazyka a literatury na 85 minut, u cizího jazyka na 110 minut (prodloužení se týká části čtení a jazyková kompetence) a matematiky na 135 minut. Prodloužení se nebude týkat DT z matematiky rozšiřující.

Pokud se žák z důvodu nemoci Covid-19 nebo nařízené karantény v souvislosti s tímto onemocněním nemůže dostavit ke konání didaktických testů ve dnech 3. – 5. května, má možnost konat tyto testy 14. – 16. června. Žák tento důvod prokazatelně doloží do 3 dnů od konání příslušné zkoušky řediteli školy. Přihlásit k náhradnímu termínu se musí do 10. května 2021.

Profilová část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se koná pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Písemné práce byly zrušeny.

Žák žádá o nahrazení jedné zkoušky z cizího jazyka do 31. března 2021. Pokud v tuto chvíli ještě nemá vydaný certifikát o vykonání standardizované jazykové zkoušky, může k žádosti přiložit náhradní doklad o výsledku úspěšně vykonané zkoušky, který žákovi vydá pro tyto účely zkušební instituce. Platný certifikát doloží řediteli školy nejpozději před konáním prvního termínu ústní zkoušky z daného cizího jazyka před maturitní komisí. O náhradu zkoušky mohou žádat pouze maturanti, kteří jsou v profilové části přihlášeni ke čtyřem zkouškám.  

Termíny:
21. 4. 2021          8:00       praktická zkouška z informatiky
3. 5. 2021            8:00       didaktický test z matematiky
                            13:30     didaktický test z anglického jazyka
4. 5. 2021            8:00       didaktický test z českého jazyka a literatury
5. 5. 2021            8:00       didaktický test z matematiky rozšiřující
                            13:00     didaktický test z francouzského jazyka
                                          didaktický test z německého jazyka
                                          didaktický test ze španělského jazyka
17. – 21. 5. 2021               ústní zkoušky profilové části, obhajoby maturitních prací z výtvarné výchovy a z deskriptivní geometrie, praktická zkouška z hudební výchovy

Mgr. Jiří Vojáček, Mgr. Iva Štěrbová

Hradec Králové 2. 2. 2021

 
 

Sdílet:

 

Slovo spirituála 6.

 

Literární soutěž autorského čtení

Jako každý rok vyhlašujeme literární soutěž autorského čtení.
Těšíme se na vaše příspěvky!

MICROBIOM - přednáška RNDr. Pavla Pecha, Ph.D.

 

Kód pro přihlášení do skupiny v TEAMS:  pbws7cg