Čtyřleté gymnázium

 
Čtyřleté gymnázium
 

Nastoupit na čtyřleté gymnázium může každý, kdo dokončil 9. třídu ZŠ a uspěl u přijímacích zkoušek. Usilujeme o kvalitní všeobecné vzdělávání v bezpečném prostředí školy, která kromě pestré nabídky volnočasových aktivit a zájmových kroužků klade důraz na přátelské klima. Přibližně 90% našich absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách. Studium na naší škole je všeobecné s možností výrazné profilace prostřednictvím povinně – volitelných seminářů a volitelných předmětů, nabízených zejména v posledních dvou letech studia.  Jako druhý cizí jazyk nabízíme hned od prvního ročníku čtyřletého studia němčinu, španělštinu či francouzštinu. Na naší škole usilujeme nejen o smysluplné vzdělávání, ale také o osobnostní rozvoj v duchu křesťanských hodnot.

Naši absolventi v roce 2015

 

 
 

Nejčastější dotazy

Dokdy je nutné podat přihlášku? Zobrazit odpověď

Přihláška ke studiu by měla být do kanceláře školy doručena nejpozději 1. března 2019.

Jsme ateistická rodina, neklade se na gymnáziu až přílišný důraz na náboženství? Zobrazit odpověď

Křesťanskou víru nikomu nevnucujeme. Od žáků i učitelů požadujeme vzájemnou toleranci k osobnostním i světonázorovým odlišnostem. Jedním ze základních pilířů naší civilizace je však židovsko-křesťanská duchovní tradice; snažíme se proto naše žáky s ní hlouběji seznamovat. Neopomíjíme ani ostatní světová náboženství. Naši studenti volí od prvního ročníku studia mezi povinně – volitelnými předměty, religionistikou, či náboženstvím. Výuka religionistiky nepředpokládá jakoukoliv obeznámenost s křesťanstvím. Vliv náboženství na světové dění v současnosti jednoznačně stoupá, a tak se domníváme, že vyšší povědomí našich studentů, potažmo absolventů o náboženských fenoménech pro ně bude znamenat jednoznačnou výhodu. Věřícím a s vírou sympatizujícím studentům nabízíme bohatou nabídku nepovinných (mimoškolních) duchovních aktivit, jako např. školní a třídní mše, duchovní obnovy atd. Všem studentům je vedle obvyklých školních „asistenčních služeb" (výchovná poradkyně, preventista sociálně – patologických jevů, speciální pedagog) také k dispozici spirituál školy, katolický kněz. Domníváme se, že na naší škole klademe na vzdělávání v náboženských věcech důraz přiměřený, který není na úkor ostatním oborům studia.

 
 

Sdílet:

 

Den otevřených dveří 2020

 

Česko-francouzská výměna - HK v Brive

„La joie est en tout ; il faut savoir l’extraire.“ (Confucius)

Přírodovědná expedice do SKOTSKA