Přijímací zkoušky

 
Přijímací zkoušky
 

Termíny pro odevzdání Zápisových lístků

Upozorňujeme uchazeče o studium, že zákonná lhůta pro odevzdávání Zápisových lístků je 10 pracovních dnů. Výsledky byly zveřejněny dálkovým přístupem a vyvěšením na budově školy v úterý 2. 5. 2017. Lhůta pro odevzdání Zápisových lístků uplyne tedy ve středu 17. 5. 2017 v 15:00 hodin.

Pracovní doba kanceláře školy pro odevzdávání Zápisových lístků:

PO, ÚT              7:15- 11:00          12:30- 16:00
ST, ČT, PÁ        7:15- 11:00          12:30- 15:00

Zápisový lístek můžete také zaslat poštou na adresu školy: Biskupské gymnázium B. Balbína a ZŠ a MŠ Jana Pavla II.,
Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové.   

Výsledky přijímacích zkoušek

Pořadí bylo stanoveno v souladu s uveřejněnými kritérii podle celkového počtu bodů (max. 130 b. - BODY_CELKEM), dále podle počtu bodů za testy (max. 100 b. - BODY_ZK) a následně podle počtu bodů za test z českého jazyka (max. 50 b. - CERMAT_CJ). Předpokládaný počet přijímaných byl stanoven v případě čtyřletého studia na 30 uchazečů a v případě osmiletého studia na 56 uchazečů.

Pro rozhodnutí mohou uchazeči resp. jejich zákonní zástupci přijít do kanceláře školy v úterý 2. 5. 2017 od 16:00 do 18:00 hodin a ve středu 3. 5. 2017 od 8:00 do 15:00. V těchto dnech si v sekretariátu budete moci osobně převzít rozhodnutí o přijetí / nepřijetí, případně odevzdat zápisový lístek.

Gratuluji všem dětem, které v přijímačkách uspěly.

Mgr. Jiří Vojáček, ředitel školy

 

Čtyřleté studium - zde

Osmileté studium - zde

Instrukce pro podávání Přihlášek ke vzdělávání

Přihlášku naleznete na stránkách MŠMT - první odkaz "vzdělávání v denní formě".
Vyplněnou přihlášku je možné podat osobně v kanceláři Biskupského gymnázia B. Balbína nejpozději do 1. března 2017.
Přihlášku je možné odeslat i poštou na adresu Biskupské gymnázium B. Balbína a ZŠ a MŠ Jana Pavla II., Orlické nábřeží 1/356, 500 03 Hradec Králové.
Také v tomto případě musí být ve škole nejpozději do 1. března 2017. Součástí přihlášek by měly být i přílohy.
V mimořádných případech mohou být přílohy podány nejpozději dne 20.  4.  2017 do 7:45 hodin do kanceláře školy.

Detailní pokyny k vyplňování přihlášky ke vzdělávání – studiu ve střední škole naleznete níže v souborech ke stažení.

Úřední hodiny kanceláře pro podávání Přihlášek ke studiu:

PO, ÚT, ST, PÁ                           8:00- 11:00              13:00- 15:00
ČT                                              8:00- 11:00              13:00- 16:00

Nebo po tel. dohodě na čísle 495 513 744.
Kritéria pro přijímací řízení pro šk. rok 2017 - 2018 naleznete níže v dokumentech ke stažení.

Termín přijímacích zkoušek

MŠMT zveřejnilo termíny konání jednotné zkoušky ve šk. roce 2016/2017.

1. termín:

12. dubna 2017 - pro čtyřleté obory vzdělání

18. dubna 2017 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín:

19. dubna 2017 - pro čtyřleté obory vzdělání

20. dubna 2017 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 
 

Nejčastější dotazy

Dokdy se musím přihlásit? Zobrazit odpověď

Vyplněnou přihlášku je možné podat osobně v kanceláři Biskupského gymnázia B. Balbína nejpozději do 1. března 2017. Přihlášku je možné odeslat i poštou na adresu Biskupské gymnázium B. Balbína a ZŠ a MŠ Jana Pavla II., Orlické nábřeží 1/356, 500 03 Hradec Králové. Také v tomto případě musí být ve škole nejpozději do 1. března 2017. Součástí přihlášek by měly být i přílohy.

Kdy a kde se dozvím výsledky? Zobrazit odpověď

Výsledky budou fyzicky zveřejněny na hlavních dveřích školy a elektronicky na našich webových stránkách. Výsledky zpracovává centrálně CZVV (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - www.cermat.cz ). Jakmile CERMAT testy vyhodnotí, můžeme započítat body dle našich kritérií a zveřejnit celkové výsledky přijímacích zkoušek. Předpokládáme, že se tak stane v úterý 2. května 2017.

Jaký je počet evidovaných přihlášek na naši školu? Zobrazit odpověď

Počty přijatých Přihlášek ke vzdělávání - studiu: 4-leté gymnázium - přijato 101 přihlášek, 8-leté gymnázium - přijato 309 přihlášek.

 
 

Sdílet:

 

Bulletin 22/11/2017

 

Misijní štrúdlování - poděkování

 

Úspěchy našich žáků v krajském kole Logické olympiády v Královéhradeckém kraji