Co je nového?

 

Jaký byl BigyFest 2020?

 

Covid-19 aktuálně

 

Fotografické ohlédnutí - STK septim

 

Logická olympiáda

 

Přírodovědný kroužek pro VG

kdy: 16.9.220 na Plachtě

Škola vyhlašuje casting

 

Volnočasové kroužky a nepovinné předměty

 

Informace k zahájení školního roku + dopis o mimořádných opatřeních

 

Burza učebnic