Co je nového?

 

Výpadek telefonních služeb

 

Úřední hodiny kanceláře o prázdninách

 

Seznamy učebnic

 

Studentská konference

Prezentace seminárních prací pro sexty a septimy

Fotografování tříd

 

Burza učebnic

 

Výsledky přijímacích zkoušek po náhradním termínu

 

Novinky v oblasti testování žáků a zaměstnanců školy

Na základě rozhodnutí vlády se mění doba po prodělání onemocně

Úřední hodiny pro odevzdávání Zápisových lístků