Zájmové kroužky

 
Zájmové kroužky
 

Níže naleznete nabídku volnočasových kroužků a nepovinných předmětů pro aktuální školní rok 2020-2021.

Přihlašování na kroužky a nepovinné předměty letos proběhne online a spustíme ho v pondělí 7.9.2020 od 18:00 hodin a bude trvat do středy 9.9.2020 do půlnoci.

Přihláška ZDE.

KROUŽKY:

1.    Základy volejbalu: Mgr. Irena Roztočilová, úterý od 14:00 – 15:00, Orlovna

-          Základy volejbalu pro studenty nižšího gymnázia

2.     Film – umění, zábava, dějiny: Mgr. Kutík, pondělí od 16:00 hodin. Učebna 315

-          Pro studenty od kvart do maturitních ročníků. Seznámení s českou a světovou filmovou tvorbou, režiséry. Schopnost porozumění filmu.

3.       Robotika: Bc. Roman Vencl, úterý od 14:15 hodin. Učebna 112

-          Vhodné pro studenty nižšího gymnázia

4.       TRX: Mgr. Háp, středa od 14:00 hodin, malá tělocvična.

-          Zdravé posilování váhou vlastního těla pomocí závěsného systému TRX. Velmi vhodné posilování pro studenty od kvart do maturitních ročníků.

5.       Badminton: Mgr. Strunová, čtvrtek od 16:00 – 17:00, Orlovna.

6.       Angličtina nejen pro biology: Bc. Nicol Jará, úterý 15:15 – 16:15, učebna 216

-          Pro studenty vyššího gymnázia. Kroužek je určen studentům, kteří plánují jít studovat přírodovědné obory. Studenti se seznámí s akademickou angličtinou a prohloubí si slovní zásobu vybraných přírodovědných okruhů. Konkrétní plán dle preferencí studentů. 

7.       Keramika: středa 15:20-16:20, keramická dílna na naší základní škole.

8.       Zajímavé úlohy nejen z fyziky: Mgr. Miškář, úterý 16:00 – 17:30, učebna 208

-          Pro studenty vyššího gymnázia. Úlohy z fyzikální olympiády + rozšiřující.

9.       Zeměpisný kroužek: Mgr. Miškář, středa 13:45-15:15, učebna 108

-          Pro studenty nižšího gymnázia

10.   Přírodovědný kroužek pro NG: Mgr. Miškář, čtvrtek 13:45-15:15, učebna 104

-          Pro studenty nižšího gymnázia

11.   Konzultace z fyziky: Mgr. Miškář, úterý od 7:05 – 7:55, učebna104

-          Pro studenty sext

12.   Přírodovědný kroužek pro VG: RNDr. Králíček, středa 14:20, učebna 107

-          Pro studenty vyššího gymnázia

13.   Dramatický kroužek: Mgr. Olívková, středa 14:00 – 15:30, učebna 303

-          Kroužek je určen těm, kteří se nebojí vystupovat před ostatními. Baví je to a dělají to rádi. Kroužek je i pro ty, kteří zatím mají z veřejného vystoupení obavy, ale chtěli by to změnit. Budeme pracovat na společném představení, ale i na individuálních přednesech. Budeme se učit ovládat náš hlas, dech, postoj, mimiku. A chybět nebudou ani improvizační hry.

14.   Florbal NG: Mgr. Schejbal, pondělí 15:00 – 16:00, Orlovna

-          Florbal pro studenty nižšího gymnázia

15.   Florbal VG: Mgr. Schejbal, středa 14:00 – 15:00, Orlovna

-          Florbal pro studenty vyššího gymnázia

16.   Stolní tenis NG: Mgr. Schejbal, pondělí 14:00 – 15:00, malá tělocvična

-          Pro studenty nižšího gymnázia

17.   Fotokroužek: Mgr. Schejbal, středa 15:00 – 16:00, učebna 112.

-          Pro studenty nižšího gymnázia.

18.   Matematický kroužek: Mgr. Malý, pro studenty prim a sekund. Termín po dohodě se zájemci.

19.   Matematické konzultace 1- pro kvinty - čas a místo dle domluvy - Pavlína Michalcová (pro 5.B a 1.H), Dominik Miškář (pro 5.A a 1.G)

20.   Matematické konzultace 2- pro sexty - čas a místo dle domluvy - Petr Beneš

21.   Matematické konzultace 3- pro septimy - čas a místo dle domluvy - Martin Jacko

22.   Matematické konzultace 4- pro oktávy - čas a místo dle domluvy - Petr Beneš

23.   Matematický kroužek 2 - pro tercie a kvarty (povede Lukáš Vízek - čas a místo dle dohody - kontakt lukas.vizek@uhk.cz)

24.   Doučování AJ pro NG - Mgr. Adéla Vachuška Pešová - Pondělí 14:30 – 15:30 (nebo dle domluvy všech účastníků) 
        Upevnění a opakování učiva, konverzace, individuální přístup a tempo, dorovnání jazykové úrovně. 

25.  Doučování AJ pro VG  - Mgr. Adéla Vachuška Pešová; Středa 14:30 – 15:30 (nebo dle domluvy všech účastníků)
       Upevnění a opakování učiva, konverzace, individuální přístup a tempo, dorovnání jazykové úrovně.

 

--------------------

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY:

Nepovinné předměty

latina                    pondělí a středa              7:10 – 7:55          Mgr. Lucie Špačková

ruský jazyk         úterý a středa                   7:00 – 7:45          Bc. Tereza Musilová

 

Konverzace v angličtině s rodilou mluvčí (Ebonni Doskočil) pro žáky prim, sekund, tercií a kvart:

 

prima A                                               pondělí                                13:20 – 14:05

prima B                                               úterý                    13:20 – 14:05

sekundy                                              úterý                    14:10 – 14:55

tercie, kvarty                                      pondělí                                14:10 – 14:55

 

 
 

Sdílet:

 

Výpadek telefonních služeb

 

Úřední hodiny kanceláře o prázdninách

 

Seznamy učebnic