Žádost o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka

 
 
 
 

Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, může jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák nejpozději do 31. března 2022 pro konání zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června 2022 pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. K žádosti přiloží doklad nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. V případě anglického jazyka se jedná o složení jazykové zkoušky minimálně na úrovni B2, v případě francouzského, německého nebo španělského jazyka minimálně na úrovni B1. Totéž pravidlo platí pro jednu nepovinnou zkoušku profilové části.

Nejzazší termín odevzdání žádosti je 31. březen. Prosíme o podání žádosti dříve, ideálně do 15. 3. 2022. Žádost se podává v listinné podobě v kanceláři školy.

 
 

Sdílet:

 

Pozvánka na oslavy 30 let od založení Biskupského gymnázia

 

Rozpis školních mší

ve školním roce 2022/23

Vstupenky do Filharmonie HK