Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Osmileté gymnázium

 
 

Nastoupit na osmileté gymnázium může každý, kdo dokončil 5. třídu ZŠ a uspěl u přijímacích zkoušek. Usilujeme o kvalitní všeobecné vzdělávání v bezpečném prostředí školy, která kromě pestré nabídky volnočasových aktivit a zájmových kroužků klade důraz také na přátelské klima. Přibližně 90 % našich absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách. Studium na naší škole je všeobecné s možností výrazné profilace prostřednictvím povinně – volitelných seminářů a volitelných předmětů, nabízených zejména v posledních dvou letech studia.  Jako druhý cizí jazyk nabízíme od druhého ročníku osmiletého studia němčinu, španělštinu a francouzštinu. Na naší škole usilujeme nejen o smysluplné vzdělávání, ale také o osobnostní rozvoj v duchu křesťanských hodnot.

Naši absolventi v letech 2020-2023

Kritéria přijetí a informace o přijímacím řízení

 
 

Nejčastější dotazy

Dokdy je nutné podat přihlášku? Zobrazit odpověď

Přihlášku je možné podat třemi způsoby:

  • elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím elektronické identity,
  • písemně s podporou elektronického systému (výpisem ze systému),
  • v listinné formě bez elektronického systému.

Termín pro podání přihlášky je 1.-20. února 2024.

Jsme ateistická rodina, neklade se na gymnáziu až přílišný důraz na náboženství? Zobrazit odpověď

Křesťanskou víru nikomu nevnucujeme. Od žáků i učitelů požadujeme vzájemnou toleranci k osobnostním i světonázorovým odlišnostem. Jedním ze základních pilířů naší civilizace je však židovsko-křesťanská duchovní tradice; snažíme se proto naše žáky s ní hlouběji seznamovat. Neopomíjíme ani ostatní světová náboženství. Naši studenti volí od prvního ročníku studia mezi povinně – volitelnými předměty, religionistikou, či náboženstvím. Výuka religionistiky nepředpokládá jakoukoliv obeznámenost s křesťanstvím. Vliv náboženství na světové dění v současnosti jednoznačně stoupá, a tak se domníváme, že vyšší povědomí našich studentů, potažmo absolventů o náboženských fenoménech pro ně bude znamenat jednoznačnou výhodu. Věřícím a s vírou sympatizujícím studentům nabízíme bohatou nabídku nepovinných (mimoškolních) duchovních aktivit, jako např. školní a třídní mše, duchovní obnovy, poutě atd. Všem studentům je vedle obvyklých školních „asistenčních služeb" (výchovná poradkyně, preventista sociálně – patologických jevů, speciální pedagog) také k dispozici spirituál školy, katolický kněz. Domníváme se, že na naší škole klademe na vzdělávání v náboženských věcech důraz přiměřený, který není na úkor ostatním oborům studia.

Zvládne dítě dobře přechod ze ZŠ na gymnázium? Zobrazit odpověď

Vzhledem k tomu, že můžeme přijmout pouze cca každého pátého uchazeče o osmileté studium, zvládají přechod na gymnázium obvykle všichni žáci zcela bez problémů. Naprostá většina žáků nižšího gymnázia (prima až kvarta) pokračuje ve studiu na gymnáziu vyšším (kvinta až oktáva).

Kolik bylo podáno přihlášek v posledních letech? Zobrazit odpověď

Pro studium na osmiletém gymnáziu ve školním roce 2023/24 jsme evidovali 293 podaných přihlášek, letos evidujeme kolem 340 přihlášek.

 
 

Sdílet:

 

Úřední hodiny kanceláře školy o prázdninách

 

Vystavení průkazů ISIC a další informace pro nové studenty

 

Biologicko-výtvarný projekt v Krkonoších