Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Zájmové kroužky

 
Zájmové kroužky
 

Níže naleznete nabídku volnočasových kroužků pro školní rok 2023/24.

Online přihlašování kroužků skončilo. Stále se však můžete přihlásit na vámi vybraný kroužek. Stačí napsat email lektorovi daného kroužku a domluvit se s ním.

Cena kroužků je 400 Kč za celý školní rok a není důležité, zda student navštěvuje jeden nebo více kroužků (vždy platí maximálně 400 Kč).

 

1) TRX: Mgr. Háp, středa od 13:30 – 15:00 hodin, malá tělocvična.

Popis: pro studenty od tercií po maturitní ročníky. Zdravé posilování váhou vlastního těla pomocí závěsného systému TRX. Konkrétní čas cvičení bude domluven se zájemci v tomto časovém rámci (13:30 – 15:00)

2) Badminton: Mgr. Strunová, čtvrtek od 16:00 – 17:00, Orlovna

3) Stolní tenis 1 pro NG: Mgr. Schejbal, pondělí 14:00 – 15:00, malá tělocvična

Popis: pro studenty nižšího gymnázia

4) Stolní tenis 2 pro NG: Mgr. Háp, úterý 14:00 – 15:00, malá tělocvična

Popis: pro studenty nižšího gymnázia        

5) Film – umění, zábava, dějiny: Mgr. Kutík, úterý od 15:00 hodin. Učebna 108

Popis: pro studenty od kvart do maturitních ročníků. Seznámení s českou a světovou filmovou tvorbou, režiséry. Schopnost porozumění filmu. Možnost vidět filmy z letošní letní filmové školy v Uherském Hradišti.

6) Přírodovědný kroužek NG: Mgr. et Mgr. Miškář, středa 14:00 – 15:30, učebna 107

Popis: v rámci kroužku budeme hrát různé hry; plnit laboratorní úkoly - pracovat s mikroskopem, sbírkami a herbáři; povídat si a tvořit zajímavé modely či učební pomůcky. V rámci kroužku se také budeme připravovat na Biologickou olympiádu /projdeme příručku k BiO/ a budeme se připravovat na soutěž v poznávání. Časté výlety do terénu.

7) Přírodovědný kroužek pro VG – RNDr. Králíček, středa 14:20 – 15:55, učebna biologie v kostce

8) Biologická příprava k maturitě: RNDr. Králíček, středa 13:30 až 14:15

Popis: pro studenty oktáv.

9) Florbal pro NG: Mgr. Schejbal, Orlovna, pondělí 15:00 – 16:00 hodin

Popis: pro studenty nižšího gymnázia

10) Fotokroužek pro NG: Mgr. Schejbal, středa 15:00 – 16:30, vždy v sudý týden, učebna 310

Popis: Hlavní náplní kroužku bude fotografie – expozice, kompozice, fotografování a následná úprava fotografií. Video, občas využijeme virtuální brýle. Pravidelné fotografické úkoly.

11) Folklórní soubor: Bc. et Bc. Šárka Blažková, čtvrtek 15:00-17:00, malá tělocvična BIGY

Popis: Ve folklórním souboru budeme tančit lidové tance, zpívat, ale i hrát divadlo v krojích, a již v letošním roce nás čeká spoustu vystoupení. Přijímáme členy do taneční, pěvecké složky a muziky (prosím do poznámky případně uveďte nástroj, na který byste chtěli v muzice hrát).

12) Míčové hry pro NG: Mgr. Roztočilová, Orlovna, pondělí 14:00 – 15:00

Popis: volejbal, přehazovaná, házená, basketbal a jiné méně tradiční míčové hry

13) Keramika pro NG: Mgr. Bastařová, středa 15:15 – 16:15, keramická dílna na naší ZŠ

14) Stolní tenis 3 pro NG: Mgr. Roztočilová, čtvrtek 13:30 – 14:30 hodin, malá tělocvična

15) Divadelní tvorba (od kvart po maturanty): Ziková Šárka, čtvrtek 17:30 – 19:00hodin, učebna K405

Popis:rozvíjeníperformativní tvořivosti. Hravost, autenticita hereckého projevu. Pohotovost trénovaná divadelními improvizacemi. Zábava, uvolnění, endorfin. Studenti si projdou procesem tvorby divadelní inscenace – od výběru námětu, přes tvorbu scénáře, zkoušení - až po veřejnou produkci. Se zájemci možná příprava na recitační soutěž

16) Příprava na maturitu z anglického jazyka: Mgr. Nicol Jará, pondělí 17:30 – 18:30, online přes Teams (lze upravit po dohodě s přihlášenými účastníky)

Pro koho: studenti maturitních ročníků; při dostatku místa i septim

Náplň: Příprava na maturitní zkoušku z anglického jazyka zaměřená na jednotlivé typy cvičení a testových úloh. Nácvik a prohlubování dovedností potřebných ke splnění zkoušky. Nejedná se o doučování gramatiky.

17) Jogging pro VG: Mgr. Zuzana Hrušková, pondělí 7:00 – 7:45 hodin

Popis: ranní společný výklus. Někdy pomalu, někdy rychle, jak se nám bude chtít. Pro studenty VG.

18) Robotika pro NG: Mgr. Zelenka, Mgr.Vojáček - čtvrtek 14:15 – 15:45 hodin

Popis: kroužek robotiky se věnuje prací s Lego Mindstorms EV3, Micro:bitem a Minecraftem. Cílem kroužku je, aby se žáci seznámili s programováním robotů zábavnou formou. Kroužek Robotika s legem přirozeně posiluje trpělivost a učí děti pracovat jak samostatně, tak i v týmu. Dává možnost studentům pracovat na vlastních výtvorech. Umožňuje žákům postupně přecházet hravou formou od blokově orientovaných programovacích jazyků k běžně užívaným jazykům, jako je například Python nebo Javascript.

19) Matematické konzultace pro kvinty (5.A, 5.B, 1.G) – Mgr. Dominik Miškář – pátek 7:00 – 7:55, K405

Popis: V rámci konzultací budeme řešit úlohy zaměřené na aktuální učivo matematiky, úlohy z pracovního sešitu zadané na procvičení a připravovat se na průběžné testy. Budeme se zaměřovat zejména na problémové učivo.

20) Matematické konzultace pro sextu (6.A) – Mgr. Dominik Miškář – čtvrtek 7:00 – 7:55, K405

Popis: V rámci konzultací budeme řešit úlohy zaměřené na aktuální učivo matematiky, úlohy z pracovního sešitu zadané na procvičení a připravovat se na průběžné testy. Budeme se zaměřovat zejména na problémové učivo.

21) Matematické konzultace pro sexty (6.B, 2.G)  – Mgr. Josef Vojáček – středa, 7:00 – 7:45, učebna 315

Popis: Konzultace z matematiky se zabývá řešením zajímavých úloh, které by studenti nestihli v běžné výuce matematiky nebo úloh, které studentům dělaly při výuce problémy.

22) Matematické konzultace pro septimy (7.A,7.B,3.G) – Mgr. Josef Vojáček – úterý 7:00 – 7:55, učebna 306

Popis: Konzultace z matematiky se zabývá řešením zajímavých úloh, které by studenti nestihli v běžné výuce matematiky nebo úloh, které studentům dělaly při výuce problémy.

23) Matematické konzultace pro oktávu (8.A) – Mgr. Dominik Miškář – úterý 7:00 – 7:55, K405

Popis: V rámci konzultací budeme řešit úlohy zaměřené na aktuální učivo matematiky, úlohy z pracovního sešitu zadané na procvičení a připravovat se na průběžné testy. Budeme se zaměřovat zejména na problémové učivo.

24) Matematické konzultace pro oktávy (8.B,4.G,4.H) – Mgr. Pavlína Michalcová, úterý 7:00 – 7:55, učebna 107

25) Matematický kroužek pro primy a sekundy – Mgr. Pavlína Michalcová, pondělí 7:10 – 7:55, učebna K105

Popis: V rámci matematického kroužku budeme řešit rozšiřující a zajímavé matematické úlohy. Budeme zkoušet úlohy z matematických soutěží, hrát hry a řešit hlavolamy. Kroužek je určen pro všechny zájemce o matematiku z prim a sekund.

26) Matematický kroužek pro tercie a kvarty – Mgr. et Mgr. Dominik Miškář – středa 7:10 – 7:55, K405

Popis: V rámci matematického kroužku budeme řešit rozšiřující a zajímavé matematické úlohy. Budeme zkoušet úlohy z matematických soutěží, hrát hry a řešit hlavolamy. Kroužek je určen pro všechny zájemce o matematiku z tercií a kvart.

27) Matematický kroužek pro VG – Mgr. Petr Beneš – středa či pátek 7:10 – 7:55 (dle domluvy), K105

Popis: V rámci matematického kroužku budeme řešit rozšiřující a zajímavé matematické úlohy. Budeme zkoušet úlohy z matematických soutěží, hrát hry a řešit hlavolamy. Kroužek je určen pro všechny zájemce o matematiku z vyššího gymnázia.

28) Chorální schola: Jiří Kudrna, pátek 13:30 – 14:15 hodin, učebna 113

Popis: Přijďte si s námi zazpívat klasický chrámový repertoár od nejstarších dob po současnost. Gregoriánský chorál, ranný vícehlas, renesance i baroko, latinsky i česky. Komorní sboreček, přátelská atmosféra, kvalitní hudba, individuální přístup. Přijímáme všechny chlapce i dívky.

29) Společenskovědní konzultace ze ZSV: Mgr. Přemysl Volek, on - line, čas bude domluven s přihlášenými v průběhu září.

Pro koho: Zejména pro maturanty ZSV, ale možno i pro jakékoliv zájemce oktáv, nebo septim.

Popis: Pro účastníky bude v Teams otevřen samostatný team. Bude jim k dispozici ucelený soubor podkladů vhodných k přípravě na maturitu, včetně opakovacích bloků učiva. Budou poskytnuty pravidelné konzultace k jejich individuálním požadavkům. Zájemcům budou zároveň nabídnuty ukázky testů ZSV z přijímacích řízení na VŠ a jejich rozbor.

30) Debatní kroužek: Mgr. Přemysl Volek, středa 14.20 až 15.55. učebna 312. Kroužek bude několikrát do roka posílat své zástupce na celostátní debatní ligu.

Pro koho: Pro studentky a studenty od kvart po oktávy

Popis: Debata znamená spoustu možností seberozvoje pro studijní i osobní život. Budeš se učit získávat poznatky o ohlášených tématech, pracovat se zdroji a fakty, hodnotit kvalitu a spolehlivost informací, kriticky myslet, formulovat správně své argumenty, naslouchat druhým, vystupovat před publikem bez trémy, zvýšit své sebevědomí i úctu k druhým, logicky strukturovat svůj psaný i mluvený projev, spolupracovat v týmu…   viz- https://www.youtube.com/watch?v=Gv5ag7OjOrM&list=PLV6FjB0sMBV_LVNkWVFHKhSYvfnMR51zg

31) Investment club: David Burch, BA, MS; Miloslav Dymeš.

V pátek 13:30 až 14:15 v učebně 112.

Určeno pro žáky VG

Popis: Svět financí se stává díky moderním technologiím dostupnější než kdy dříve. Při výuce tomuto tématu nelze věnovat dostatečný prostor. Na kroužku se naučíte finanční gramotnosti, seznámíte se s principy investování, základy ekonomie a byznysu.

Investment club: David Burch, BA, MS; Miloslav Dymeš.

On Friday 13:30 to 14:15 in the room 112.

Designed for HGS students

Description: The world of finance is becoming more accessible than ever thanks to modern technology. This topic cannot be given enough space in the classroom. In this club you will learn financial literacy, the principles of investing, basic economics and business.

 

 
 

Sdílet:

 

Úřední hodiny kanceláře školy o prázdninách

 

Vystavení průkazů ISIC a další informace pro nové studenty

 

Biologicko-výtvarný projekt v Krkonoších