Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Zájmové kroužky

 
Zájmové kroužky
 

Níže najdete nabídku volnočasových kroužků pro aktuální školní rok 2022/23

 

Platbu za kroužky zatím neposílejte, nic neplaťte. Podklady a informace k platbě volnočasových kroužků pošleme všem v průběhu října.

Pokud byste se chtěli ještě dopřihlásit na nějaký kroužek - je to určitě možné. Kontaktujte daného učitele konkrétního kroužku emailem a domluvíte se. Pokud není naplněná kapacita kroužku, nic nebrání tomu, abyste se ještě přidali.

Přihlašování na kroužky proběhne online formulářem od 7. 9. od 18:00 hodin do 11.9.2022 do 23:59 hodin. Některé kroužky mají menší kapacitu a poměrně brzy se zaplní. V případě příliš velkého zájmu budou na kroužek přijati dříve přihlášení studenti. Částka za navštěvování kroužků je opět 400 korun za celý školní rok a je to částka paušální za jedno dítě. (Navštěvuje-li tedy vaše dítě 1 kroužek - platí 400 korun. Navštěvuje-li vaše dítě 3 naše kroužky, stále od vás vybíráme pouze 400 korun) V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Mgr. Schejbala. (jiri.schejbal@bisgymbb.cz)

1)TRX: Mgr. Háp, středa od 14:00 hodin, malá tělocvična.

  Popis: pro studenty od tercií po maturitní ročníky. Zdravé posilování váhou vlastního těla pomocí závěsného systému TRX.

2) Badminton: Mgr. Strunová, čtvrtek od 16:00 – 17:00, Orlovna.

3) Stolní tenis 1: Mgr. Schejbal, pondělí 14:00 – 15:00, malá tělocvična

  Popis: pro studenty nižšího gymnázia

4) Stolní tenis 2: Mgr. Háp, úterý 14:00 – 15:00, malá tělocvična

Popis: pro studenty nižšího gymnázia        

5)   Florbal NG: Mgr. Schejbal, pondělí 15:00 – 16:00, Orlovna

Popis: florbal pro studenty nižšího gymnázia

6. Seberozvojová a růstová skupina: Mgr. Matušinec, středa 15.00 - 16:30

 Popis: cílem bude posílit oblast sebevědomí, sdílení svého vnitřního světa, náhledu na své prožívání a vztahy s druhými. Mimo jiné také posílení sebereflexe a schopnosti větší kontroly nad svými emocemi. To vše prostřednictvím pravidelných setkání s využitím projektivních technik, psychologických her a relaxačních metod

7) Film – umění, zábava, dějiny: Mgr. Kutík, pondělí od 15:10 hodin. Učebna 315

Popis: pro studenty od kvart do maturitních ročníků. Seznámení s českou a světovou filmovou tvorbou, režiséry. Schopnost porozumění filmu.

8)Robotika: Mgr. Josef Vojáček, čtvrtek 14:15 – 15:45

            Popis: kroužek robotiky se věnuje prací s Lego Mindstorms EV3, Micro:bitem a Minecraftem. Cílem kroužku je, aby se žáci seznámili s programováním robotů zábavnou formou. Kroužek Robotika s legem přirozeně posiluje trpělivost a učí děti pracovat jak samostatně, tak i v týmu. Dává možnost studentům pracovat na vlastních výtvorech. Umožnuje žákům postupně přecházet hravou formou od blokově orientovaných programovacích jazyků k běžně užívaným jazykům, jako je například Python nebo Javascript.

9) Přírodovědný kroužek NG: Mgr. et Mgr. Miškář, středa 14:00 – 15:30, učebna 107

Popis: v rámci kroužku budeme hrát různé hry; plnit laboratorní úkoly - pracovat s mikroskopem, sbírkami a herbáři; povídat si a tvořit zajímavé modely či učební pomůcky. V rámci kroužku se také budeme připravovat na Biologickou olympiádu /projdeme příručku k BiO/ a budeme se připravovat na soutěž v poznávání. Časté výlety do terénu.

10) Základy Fyziky: Mgr. et Mgr. Miškář,čtvrtek 7:00 – 7:50, učebna 306 nebo K405

            Popis: v rámci kroužku budeme řešit úlohy zaměřené na aktuální učivo fyziky a připravovat se na průběžné testy. Budeme se zaměřovat zejména na průběžné domácí úkoly. Základem bude učivo termiky, elektrostatiky a elektřiny

11) Příprava na přijímací zkoušky z fyziky – oktáva:Mgr. et Mgr. Miškář, úterý nebo čtvrtek od cca 14:30 (přesný termín a čas bude domluvíme se zájemci), učebna 306 či K405

Popis: v rámci kroužku budeme řešit úlohy z přijímacích zkoušek na lékařské fakulty a podobné obory. Budeme procházet i teorii, protože nejen početní úlohy jsou v přijímacích zkouškách. Pouze pro studenty oktáv.

12) Přírodovědný kroužek VG – RNDr. Králíček, středa 14:15 – 15:45, učebna biologie v kostce

13) Biologická příprava k maturitě: RNDr. Králíček

            Popis: pro studenty oktáv.

14) Florbal pro NG: Mgr. Schejbal, Orlovna, pondělí 15:00 – 16:00 hodin

            Popis: pro studenty nižšího gymnázia

15) Tvůrčí psaní a základy mediální tvorby: Mgr Olívková, středa 15.30 - 17.00, učebna 314

Popis: Kurz je určen nejen pro milovníky psaného slova, ale i pro ty, kteří často "správná" slova nalézt nemohou. Budeme tvořit texty, budeme se navzájem inspirovat, budeme psát "do šuplíku", ale i pro "cizí oči". Jak se nám zrovna bude chtít. Jedním z cílů kurzu je i novinařina a práce s médii - budeme zkoušet tvořit časopis, vlog, podcast, klip a další. Pro studenty tercií, kvart a vyššího gymnázia.

16)Fotokroužek pro primy a sekundy: Mgr. Schejbal, středa 14:00 – 15:30, vždy v sudý týden

            Popis: pro studenty prim, sekund a nebo pro začátečníky z NG. Hlavní náplní kroužku bude fotografie – expozice, kompozice, fotografování a následná úprava fotografií. Trochu zabrousíme i do videa, občas využijeme virtuální brýle.

17)Fotokroužek pro tercie a kvarty: Mgr. Schejbal, středa 14:00 – 15:30, vždy v lichý týden

            Popis: pro studenty tercií a kvart. Hlavní náplní kroužku bude fotografie – expozice, kompozice, fotografování a následná úprava fotografií. Trochu zabrousíme i do videa, občas využijeme virtuální brýle.

18) Folklórní soubor: Bc. et Bc. Šárka Pádrová, čtvrtek 15:00-17:00, malá tělocvična BIGY

            Ve folklórním souboru budeme tančit lidové tance, zpívat, ale i hrát divadlo v krojích, a již v letošním roce nás čeká spoustu vystoupení. Přijímáme členy do taneční, pěvecké složky a muziky (prosím do poznámky případně uveďte nástroj, na který byste chtěli v muzice hrát).

19) Volejbal: Mgr. Musilová, Orlovna, středa 14:15 – 15:15

20) Keramika: Mgr. Bastařová, středa 15:10 – 16:10, keramická dílna na naší ZŠ

21) Florbal – dívky: Mgr. Roztočilová, úterý 14:00 – 15:00 hodin, Orlovna

            - pro studentky nižšího gymnázia

22) Divadelní tvorba 1: Ziková Šárka, čtvrtek 15:00 – 16:30

            Popis: Scénická tvořivost, autentický jevištní projev. Improvizace, dramatické hry, radost z tvorby. Příprava na recitační soutěž, tvorba inscenace (žánr podle domluvy – činohra,loutky,masky,…).Pro studenty NG.

23) Divadelní tvorba 2: Ziková Šárka, pondělí 16:30 – 18:00

            Popis: Scénická tvořivost, důraz na improvizaci, na autenticitu a spontaneitu projevu. Podpora autorství, vlastní kreativity. Příprava na recitační soutěž, tvorba inscenace (námět a žánr dle domluvy). Pro studenty VG.

24) Záchranářský kroužek pro NG: Mgr. Strunová, pondělí 16:00 – 17:30, vždy v liché týdny

Popis: První pomoc, exkurze, průřez činnostmi složek integrovaného záchranného systému, orientace v terénu, přežití v přírodě, komunikační prostředky, řešení krizových situací v běžném životě, týmová spolupráce. Pro studenty nižšího gymnázia.

25) Matematické konzultace pro kvinty – Mgr. Josef Vojáček – termín a místo dle domluvy

26) Matematické konzultace pro sexty – Mgr. Josef Vojáček – termín a místo dle domluvy

27) Matematické konzultace pro septimy 1 (7.A) – Mgr. Dominik Miškář – pátek 7:00 – 7:55.

Popis: v rámci kroužku budeme řešit úlohy zaměřené na aktuální učivo matematiky, úlohy z pracovního sešitu zadané na procvičení a připravovat se na průběžné testy. Budeme se zaměřovat zejména na problémové učivo, základem budou úlohy na statistiku, zobrazení….

28) Matematické konzultace pro septimy 2 – Mgr. Pavlína Michalcová – termín a místo dle domluvy

29) Matematické konzultace pro oktávy – Mgr. Jaroslava Polednová – termín a místo dle domluvy

30) Matematický kroužek pro primy a sekundy – Mgr. Pavlína Michalcová – termín a místo dle domluvy

31) Matematický kroužek pro tercie a kvarty – Mgr. et Mgr. Dominik Miškář – termín a místo dle domluvy

32) Matematický kroužek pro VG – Mgr. Lukáš Vízek, Ph.D. – termín a místo dle domluvy

 
 

Sdílet:

 

Akademie BIGY

 

Karty ISIC - prodej revalidačních známek

 

1. a 2. místo v republikovém finále přeboru škol v orientačním běhu