Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Přijímací řízení na Církevní základní uměleckou školu

 
 
 
 

Pro školní rok 2018/2019 přijímáme žáky ke studiu ve výtvarném a hudebním oboru.

Nabídka studia

Přípravné studium

Žáci jsou do přípravného studia přijímáni od 5 let bez talentových zkoušek. Talentovou zkoušku vykonají až v závěru svého přípravného studia. Studium má maximálně 2 ročníky, poté pokračují v základním studiu I. stupně. 

Předměty: přípravná hudební výchova, přípravná výtvarná výchova

 

Přípravný ročník hry na hudební nástroj

Žáci, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání jsou od 6 let přijímáni do přípravného ročníku hry na nástroj. Studium má maximálně 1 ročník, poté pokračují v základním vzdělávání I. stupně.

 

Základní studium

Žáci jsou přijímáni od 7 let na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. Na základě podané přihlášky uchazeč obdrží pozvánku s termínem konání zkoušky.

 

Předměty

V hudebním oboru budeme otvírat předměty:

 • přípravná hudební výchova (od 5 do 7 let),
 • klavír,
 • chrámové varhany,
 • sborový zpěv (pěvecký sbor Squadra Risonante),
 • sólový zpěv,
 • flétna,
 • zobcová flétna,
 • housle,
 • viola,
 • klarinet.

Ve výtvarném oboru budeme otvírat předměty:

 • přípravná výtvarná výchova (od 5 do 7 let),
 • keramika.

 

Důležité termíny:

 • potvrzení v pokračování studia pro stávající žáky 26. 2. – 31. 3. 2018,
 • příjem přihlášek nových uchazečů 15. 3. – 15. 4. 2018,
 • talentové zkoušky 14. – 18. 5. 2018,
 • rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dostanete do 15. 6. 2018.

 

Přijímací řízení 2018/2019

Po jarních prázdninách, tj. od 26. 2. 2018, dostanou stávající žáci od svých vyučujících přihlášky, kterými potvrdí, že chtějí pokračovat ve studiu.

Od 15. 3. do 15. 4. 2018 přijímáme přihlášky nových uchazečů, kteří budou následně pozváni k talentovým zkouškám.

Nové uchazeče prosíme, aby použili online přihlášku, kterou naleznou pod záložkou „Pro žáky a rodiče“.

 

Školné v příštím roce je pro individuální výuku 1000,- za pololetí, pro kolektivní výuku 500,- za pololetí. Sborový zpěv zůstává nezpoplatněn. 

Pokud někdo bude docházet do vícera individuálních předmětů (hudební obor), platí školné pouze za jeden z nich. Pokud bude žák chodit na individuální i kolektivní výuku, platí školné pouze za předmět realizovaný individuální výukou. 

 

V případě nejasností a dotazů nás, prosím, kontaktuje na tel. čísle 495 513 744 nebo na emailu skola@czus.cz.

 
 

Sdílet:

 

Tříkrálová sbírka

 

2. a 3. místo v krajském kole Ekologické olympiády

 

Svačinka pro Louise