Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Výroční zprávy, vyúčtování a díky

 
Michaela Šobová
 

Výroční zprávy naleznete ke stažení níže.

 • Pro první pololetí školního roku 2020/21 získalo naše gymnázium finanční podporu od Magistrátu města Hradec Králové na fungování přírodovědného a matematického kroužku a využití anglického jazyka v hodinách matematiky a biologie z „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“
  • V roce 2018 jsme s přispěním Královehradeckého kraje opravili část fasády budovy, která byla v havarijním stavu (levý rizalit). Oprava stála 1.464.598,- Kč.  Královehradecký kraj přispěl částkou 1.000.000,- Kč. Za poporu děkujeme!
  • Škola je zapojena do evropského projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání - Šablony pro SŠ a VOŠ, č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007726.
  • V roce 2017 jsme s přispěním Královehradeckého kraje opravili část fasády budovy gymnázia. Za poporu děkujeme!
  • Naše škola byla řešitelem grantu Královéhradeckého kraje č. 16SMV02 s názvem Práce se studenty s hlubším zájmem o biologii.  Tento grant finančně podpořil některé z přírodovědných akcí uskutečněných na naší škole v roce 2016 a  2017.
  • Ve školním roce 2018/19  finančně podpořil Královéhradecký kraj náš projekt "Práce s talentovanou mládeží v biologii".
  • Na fungování přírodovědného a matematického kroužku jsme získali z „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“ finanční příspěvek z Magistrátu města Hradec Králové

   Za podporu děkujeme!

 
 

Sdílet:

 

Adventní trhy

 

3. místo v celostátním finále debatní soutěže Studentská Agora

 

Tříkrálová sbírka