Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Pokyny pro rodiče a studenty po dobu přerušení výuky

 
 
 
 

Vážení rodiče, milé studentky a studenti,

máme za sebou první den uzavření škol. Sešli jsme se dopoledne  se všemi učiteli a plánovali, jakým způsobem zajistíme kontakt se studenty a zadávání úkolů pro samostudium na dálku. Domluvili jsme se na následujícím postupu.

Učitelé budou domácí práci zadávat na jeden týden v rozsahu, který zohlední týdenní počet hodin v předmětu. Úkoly zašlou vždy nejpozději v pondělí do 12 hodin. Současně uvedou termín a způsob odevzdání práce. Výstupy samostudia mohou být klasifikovány. Informace budou učitelé posílat na školní mail studentů s případným odkazem na platformu Claroline nebo Teams.  Budete-li mít problémy s přihlašováním, napište na mail roman.vencl@bisgymbb.cz.
Pokud student onemocní a jeho zdravotní stav neumožní ani domácí studium, omluví jej jeho zákonný zástupce / omluví se zletilý student třídnímu učiteli, který bude dále informovat ostatní učitele. Termín odevzdání práce bude posunut.

Vzhledem k tomu, že opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost žáků při vzdělávání, nejsou možné ani individuální nebo skupinové konzultace. Škola je ale otevřená každý den od 7:30 do 11 hodin a od pondělí do čtvrtka také od 12 do 15 hodin a v nezbytně nutných případech lze v této době vyzvednout učebnice ze šatní skříňky nebo zařídit úřední záležitosti v kanceláři.

Pokud bude dočasné uzavření škol trvat déle a dotkne se některých důležitých březnových termínů, uvádíme způsob náhradního řešení:
- Dosud neodevzdané seminární práce lze v termínu domluveném s vedoucím práce odevzdat alespoň v elektronické podobě a fyzicky je předat po ukončení mimořádného opatření. 
- Studenti maturitního ročníku mohou zatím osobní seznamy literárních děl k maturitní zkoušce zaslat svým češtinářům elektronicky na jejich služební mail. Nejzazší termín odevzdání je  31. březen 2020.
- Maturitní práce z výtvarné výchovy odevzdají studenti fyzicky Mgr. Blehové, se kterou se domluví na přesném termínu předání (nejpozději 30. 3. 2020).

Děkujeme Vám za podporu. Věříme, že se dálkovému studiu, které je výzvou nejen pro studenty, ale i pro nás učitele,  budete zodpovědně věnovat a že po opětovném setkání při klasické výuce bude na co navazovat.

Přejeme Vám pevné zdraví.

Mgr. Jiří Vojáček
Ředitel BIGY
Mgr. Iva Štěrbová
Zástupkyně ředitele BIGY
Mgr. Ondřej Bouma
Zástupce ředitele BIGY

 

 
 

Sdílet:

 

Výsledky školního kola Olympiády v českém jazyce

 

Adventní vystoupení našich škol

 

Adventní trhy