Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
 
 
 

Informace pro uchazeče o studium- testování na přítomnost viru SARS-COV-2

 
 
 
 

Informace pro uchazeče o studium- testování na přítomnost viru SARS-COV-2

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

Negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID- 19, který není starší 7 dní.

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečů o vzdělávání ve střední škole, kteří jsou žáky základní školy, má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případě situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná základní škola vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.

Naopak střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce.

V případě, že se jedná o uchazeče, kteří nejsou žáky základní školy nebo jiné střední školy, mohou tito využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o výsledku negativního testu neúčastní řádného termínu  přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

V případě, že má uchazeč právo na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek:

  • dokladem o prodělání onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní,
  • dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu, nebo RT-PCR testu, který není starší 7 dnů a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb,
  • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo od aplikace první dávky jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů.

 

Hradec Králové 21. 4. 2021

Mgr. Jiří Vojáček v. r.

 
 

Sdílet:

 

Výsledky školního kola Olympiády v českém jazyce

 

Adventní vystoupení našich škol

 

Adventní trhy