Diecézní setkání učitelů

 
 

Datum: 28.08.2019

Kučerová\; 10.00 mše svatá - kostel Nanebevzetí Panny Mari

 
 

Sdílet:

 

Beseda s generálem Petrem Pavlem

 

Třídní schůzky

 

Fotografie z projektového dne