Co je nového?

 

Adventní koncert 15. 12. 2016

 

Tříkrálová sbírka 2017

 

Změna cen jídel v jídelně Hradecká

 

Školní kolo poznávání živočichů

 

Ohlédnutí za česko-německou výměnou v roce 2015 - 2016

 

Biologický den na BiGy

 

Výtěžek z adventních trhů - 15 014 Kč

 

Třídní schůzky a konzultační odpoledne

 

Literární soutěž knihovny BiGy