Co je nového?

 

Tříkrálová sbírka

 

Třídní schůzky

 

Den otevřených dveří 17. 1. 2018

 

Výtěžek misijního štrúdlování 2017

 

Jak se vám letos přihlašovalo na projektový den?

Pomozte nám vyhodnotit letošní přihlášování…

Národní potravinová sbírka

 

Přihlašování na projektový den

 

Přírodovědná exkurze na Sardinii

Společně navštívíme smaragdový ostrov v Tyrhénském moři

Projektový den 8/11 - anotace