Co je nového?

 

Vít Bureš s Terezií Kohlerovou získávají 1. a 2. místo v krajském kole biologické olympiády

Studenti našeho gymnázia velmi úspěšně reprezentovali v krajsk

Úspěch našeho týmu v mezinárodní soutěži v řešení fyzikálních úloh

 

Přijímací řízení na Církevní základní uměleckou školu

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2018/2019.

Dvakrát prvenství v krajském kole soutěže ve francouzském jazyce

 

Sederová večeře - tercie

 

Úspěch v recitační soutěži

 

Výsledky literární soutěže autorského čtení

 

1. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce

 

Volba seminářů na rok 2018/2019