Poznávací zájezd do Irska 2020

 
 
 
 

Vážení žáci,

s radostí mohu konstatovat, že se podařilo naplnit zájezd do Irska v květnu 2020. Tímto vás žádám o vyplnění závazné přihlášky a kontaktního formuláře. Týká se to těch, kteří odevzdali předběžnou přihlášku. Oba dokumenty odevzdejte osobně Vítu Šimůnkovi. Zároveň uhraďte zálohu ve výši 6000,-Kč do pátku 29.11.2019. Platební údaje jsou uvedeny na přihlášce. Její spodní část odstřihněte a uschovejte.

Vít Šimůnek

 
 

Sdílet:

 

Výpadek telefonních služeb

 

Úřední hodiny kanceláře o prázdninách

 

Seznamy učebnic