Poděkování za podporu projektu Adopce na dálku

 
 
 
 

 Na naše děti z Indie, o které se staráme v projektu Adopce na dálku, se vybralo krásných 140.000 Kč.

Všem dárcům velmi děkujeme za vstřícnost a štědrost!

 
 

Sdílet:

 

Výpadek telefonních služeb

 

Úřední hodiny kanceláře o prázdninách

 

Seznamy učebnic