Ohlédnutí za přírodovědnou expedicí do Španělska

 
 
 
 

V minulém školním roce jsme uskutečnili celoškolní přírodovědnou expedici do Španělska. Pojďme si připomenout některé momenty. Účastníci se mohou těšit s nástupem do školních lavic v září na tištěnou podobu brožurky. V nadcházejícím roce pak chystáme "odloženou" přírodovědnou expedici do Skotska....
Děkuji všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu expedice i dokončení brožurky.
Ivo Králíček
 

 
 

Sdílet:

 

Výpadek telefonních služeb

 

Úřední hodiny kanceláře o prázdninách

 

Seznamy učebnic