Informace k přijímacímu řízení 2021

 
 
 
 

Vážení uchazeči o studium, vážení rodiče,

vzhledem k posunutí přijímacích zkoušek ve školním roce 2020/2021 je možné dodat potvrzení o mimoškolních aktivitách do pondělí 12. 4. 2021, 14:00 hodin.

Čtyřleté obory budou konat přijímací zkoušky- 3., 4. 5. 2021.

Víceletá gymnázia budou konat přijímací zkoušky- 5., 6. 5. 2021.

Pozvánky budeme zasílat cca 14 dnů před termíny zkoušek.

Mgr. Jiří Vojáček v. r. 

Hradec Králové 30. 3. 2021

 
 

Sdílet:

 

Výpadek telefonních služeb

 

Úřední hodiny kanceláře o prázdninách

 

Seznamy učebnic