Aktuální informace pro maturanty 14. 3. 2021

 
 
 
 

Vážení a milí maturanti,

s jistým napětím jsme očekávali, jak budou letos vypadat maturity. Jistě jste zaznamenali, že ve středu padlo, snad již definitivní, rozhodnutí.

Maturity se konat budou, jen v poněkud posunutém čase a s drobnými úlevami. Asi největší změna spočívá v tom, že se ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka stávají zkouškami nepovinnými. (V případě cizího jazyka jde o zkoušky z cizího jazyka, na který se maturant přihlásil ve společné části a bude z něho psát didaktický test.) Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude. V případě, že je konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. V případě, že žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí (a nebude ovlivňovat celkové hodnocení). Bude však umožněno opakování neúspěšné nepovinné zkoušky. Profilová část (školní) z ostatních předmětů zůstává v nezměněné podobě a didaktické testy společné části se také budou konat. 

Maturitní kalendář:

21. 4. 2021                     praktická zkouška z informatiky
24., 25. a 26. 5. 2021     didaktické testy společné části MZ z ČJL, cizích jazyků, matematiky a matematiky rozšiřující
7., 8. a 9. 7. 2021           náhradní termín didaktických testů společné části MZ z ČJL, cizích jazyků, matematiky a matematiky rozšiřující pro žáky, kteří budou v řádném termínu v karanténě či izolaci

1. – 4. 6. 2021                 ústní zkoušky profilové části

 

Víme, že žijete v dost neobvyklé době a mnohé radosti studentského života jste museli oželet, také online studium a samostudium nemůže plně nahradit prezenční výuku. Přesto bychom si velice přáli, aby se Vám podařilo se na maturity připravit co nejlépe. Naše škola a všichni její učitelé se Vám budou snažit pomoci.  Obracejte se na své vyučující s důvěrou a pokuste se studovat pilně a poctivě. Věříme, že můžete získat hodně dobrého pro svoje budoucí studium i život navzdory potížím, které přinesl letošní neobvyklý rok.

Těšíme se v příštím týdnu na online setkání s vámi při třídních schůzkách, které svolají vaši třídní učitelé a při kterých vás seznámíme s podrobnostmi a dalším postupem v závěru vašeho studia na BIGY.

Vaši Jiří Vojáček a Iva Štěrbová

12. 3. 2021

 
 

Sdílet:

 

Výpadek telefonních služeb

 

Úřední hodiny kanceláře o prázdninách

 

Seznamy učebnic